Privatlivspolitik

Privatlivspolitik


AVK er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Vi ønsker, at du føler dig tryg ved AVK's behandling af dine personoplysninger, som vi administrerer i henhold til nedenstående persondatapolitik og gældende lovgivning.


Følgende oplysninger indsamler og gemmer AVK:

Dit navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.


Hvornår videregiver vi dine personoplysninger:

AVK videregiver aldrig dine personoplysninger til en tredjepart. Videregivelse vil kun finde sted, hvis disse oplysninger er nødvendige for deltagelse i et arrangement el. lign., som du anmoder om og således accepterer.

 

Hvordan beskytter AVK dine personoplysninger:

AVK sørger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.


Dine rettigheder:

Du kan når som helst rette henvendelse til klubbens formand eller dataansvarlige for at få oplyst de personoplysninger, AVK gemmer om dig. Hvis det viser sig, at oplysningerne er urigtige eller vildledende, har du krav på at få disse rettet eller slettet. Der gøres opmærksom på, at dit medlemskab er afhængigt af, at du giver og opdaterer de påkrævede oplysninger, der er nødvendige for administration af dit medlemskab.

Hvor længe opbevarer AVK dine personoplysninger.

Dine personoplysninger gemmes så længe, du er medlem af klubben. Ved udmeldelse slettes dine personoplysninger.


Denne privatlivspolitik er oprettet d. 1. august 2018


Amager Video Klub, Vandtårnet, Oliefabriksvej 102, 2770 Kastrup           

Opdateret 02-11-2020

AMAGER VIDEO KLUB